БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ 2024/25.

Министарство просвете потврдило је дописом да ће обезбедити бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета за школску 2024/2025. годину
за следеће категорије ученика основних школа:
 ученике из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане
социјалне помоћи);
 ученици који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном
образовном плану, укључујући и ИОП 3;
 ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом који се образују по
индивидуалном образовном плану, а потребни су им прилагођени уџбеници, као и
ученици који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном
плану, а којима је потребно прилагођавање (увећан фонт, Брајево писмо,
електронски формат);
 ученици из породица у којима је троје и више деце у систему образовања и
васпитања, с тим да наведено право остварује дете/деца која су ученици основне
школе. Уколико основну школа похађа више деце из породица које остварују право
за добијање уџбеника на основу овог критеријума, уџбенике добија дете/деца која
су прва почела да стичу основно образовање без обзира на редослед рађања;
 ученици из породице у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ,
односно уколико је други родитељ преминуо или је непознат;
 ученици који болују од ретке болести;
 ученици који остварују право на туђу негу и помоћ;
 ученици првог и другог разреда који су глуви, а којима су потребни прилагођени
уџбеници у електронском формату, са видео-садржајима на српском знаковном
језику.
Уз приjaву одељењском старешини треба доставити следећу документацију:
*За ученике социјално/материјално угрожених породица – примаоца новчане социјалне помоћи – решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи.
*За ученике који су из породица у којима је троје и више деце у систему образовања, с тим да наведено право остварује дете/деца која су ученици основне школе –  потврду образовно-васпитне установе о својству ученика (средња школа, факултет; потврда се прилаже за свако дете; за ученике који се налазе у основној школи школа не издаје потврду јер поседује податке о наведеним ученицима).
*За ученике из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ –
решење (копија) којим се утврђује својство родитеља, односно умрли лист за другог
родитеља.
*За ученике који болују од ретке болести – извештај лекара.
*За ученике коју остварују право на туђу негу и помоћ – решење (копија) којим се
утврђује наведено право.
За ученике који образовање стичу по ИОП1; ИОП2; ИОП3 није потребна документација јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
Пријаву са потребном документацијом доставити одељењском старешини најкасније до 15. априла 2024.

This entry was posted in обавештења. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.