Ритам радног дана

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА  9.3. – 13.3.2020. године. Надокнада другог часа.

Распоред разреда и одељења по сменама је следећи:

Смена Разреди Ритам промена
смена
Непарна I, III, V, VII Седмична промена смена
Парна II, IV, VI, VIII Седмична промена смена
Целодневна настава I, II Рад у обе смене
Продужени боравак III, IV Рад у обе смене

(супротно од  главних смена)

Време трајања наставних сати (часова) и одмора у току дана је следеће:

Наставни час Време трајања часова и одмора
Пре подне После подне
Први 8,00-8,45 14,00-14,45
Други 8,50-9,35 14,50-15,35
Трећи 9,55-10,40 15,55-16,40
Четврти 10,45-11,30 16,45-17,30
Пети 11,35-12,20 17,35-18,20
Шести 12,25-13,10 18,25-19,10