Термини допунске, додатне наставе, секција, контролних вежби и писмених задатака

ПРЕДЛОГ КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА –  8. РАЗРЕД  ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ