ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ЦЕЛОДНЕВНЕ НАСТАВЕ И ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

Поштовани родитељи,
Према Допису  Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 601-00-00027/42020-15 од 19.08.2020.године, у тачки 3. Опште напомене за организацију рада у свим основним школама, став 5. пише:
“Родитељи чија су деца укључена у продужени боравак и у одељења целодневне наставе у обавези су да доставе школи потврду издату од стране послодавца којом доказују да послове морају да обављају у седишту или другим пословним и организационим јединицама. Потврда треба да садржи контакт послодавца.”
Ово важи само за ученике целодневне наставе и продуженог боравка који имају потребу да остану на збрињавању након редовне наставе – односно након 12:50.
This entry was posted in обавештења. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.