ОБАВЕШТЕЊЕ О МОЛБАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНУ НАСТАВУ ЗА БУДУЋЕ ПРВАКE

Поштовани родитељи/законски заступници,

Како је број пристиглих молби за целодневну наставу за школску 2021/2022. годину већи од броја расположивих места, Комисија за упис у први разред ОШ „Драган Лукић“ је сходно члану 53. став 7. Статута ОШ „Драган Лукић“ бр. 318 од 30.05.2019. године донела Одлуку, да се свима чије су молбе за целодневну наставу достављене школи закључно са 16.03.2021. године омогући упис уз претходну процену педагошко – психолошке службе за такав вид наставе.

Родитељи/законски заступници који су поднели молбе за целодневну наставу, а који су ван подручја школе, моћи ће да закажу тестирање преко еУправе након решавања молби за упис деце која територијално не припадају школи, након 30.04.2021. године.

This entry was posted in обавештења. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.