Обавештење

03.06.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЦИОНАЛНОМ ТЕСТИРАЊУ УЧЕНИКА  4.РАЗРЕДА

 Годишњи тест за тестирање знања ученика у четвртом разреду основног образовања и васпитања биће спроведену у среду 15.06. 2022.године, са почетком у 12 часова.

Ученици ће имати прилику да решавају непознате задатке и провере своје знање из математике, српског језика и и природе и друштва.

Наставник може одлучити да оцени ученикова постигнућа на тесту, ако је то у најбољем интересу ученика.

Ученици треба да понесу одговарајући прибор.

Тестови се не морају попуњавати хемијском оловком.

Тог дана ће, због организације тестирања, ученици 3.разреда наставу похађати у преподневној смени, а ученици четвртог разреда ће након тестирања наставити са наставом у поподневној смени.

This entry was posted in обавештења. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.