Обавештење

27.4.2023.

Поштовани родитељи будућих првака,

Обавештавамо вас да је школа у могућности да упише три одељења целодневне наставе. Пошто су све пристигле молбе испуњавале услов да је родитељ који самостално врши родитељско право запослен, односно да су оба родитеља запослена, као критеријум је узет редослед подношења молби.
Свим ученицима, за које су поднете молбе, биће омогућен упис у целодневну наставу, уз процену педагошко-психолошке службе о способности ученика за похађање таквог вида наставе.
This entry was posted in обавештења. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.