Одлука о прекиду свих радњи у спровођењу конкурса за пријем у радни однос на неодређено време

На основу инструкције основним и средњим школама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а поводом Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/20) и Одлуке Владе о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања, 05 Број: 53-2504/2020 од 15. марта 2020. године, Конкурсна комисија за спровођење конкурса за пријем у радни однос  на неодређено време је 19.3. 2020. године донела Одлуку о прекиду свих радњи у спровођењу конкурса за пријем у радни однос на неодређено време. 

 

This entry was posted in такмичења. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.