УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021

У школску 2020/2021. годину уписују се деца рођена од 1.марта 2013. до 28.фебруара 2014.године.

 РЕДОВАН УПИС

Редован упис у први разред траје од 1.априла 2020.  до 31.маја 2020.године.

Неопходна документа за Упис детета у први разред:

  • Извод из матичне књиге рођених
  • Потврда о месту пребивалишта
  • Лекарско уверење о способности детета за упис у први разред
  • Потврда предшколске установе о завршеном припремном предшколском програму

  По извршеном упису психолог и педагог школе заказују термин за тестирање.

ПРЕВРЕМЕНИ УПИС

Изузетно, на молбу родитеља, могу бити уписана и деца рођена од  1.марта 2014. до 31.августа 2014. године. У оваквом случају, дете пролази детаљну проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог школе.

УПИС ДЕЦЕ СА МЕСТОМ ПРЕБИВАЛИШТА ВАН ТЕРИТОРИЈЕ ШКОЛЕ

Школа је дужна да упише свако дете са местом пребивалишта које територијално припада школи.

На захтев родитеља школа може да упише у школу и дете чије место пребивалишта не припада територији школе. Родитељи подносе МОЛБУ  у секретаријату школе најкасније до 31. јануара 2020. године.

После завршетка редовног уписа, а у зависности од броја уписане деце школа разматра молбе и обавештава родитеље да ли њихово дете може да се упише у нашу школу.

ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА

Да би школа благовремено могла да планира и организује свој рад у наредној школској години потребно је да сви заинтересовани родитељи  поднесу МОЛБУ ЗА ЦЕЛОДНЕВНУ НАСТАВУ. Молбе за упис у овај вид наставе се примају у секретаријату школе до 31.марта 2020, пре почетка званичног уписа.  Уз молбу треба  доставити и потврде о запослењу оба родитеља.

This entry was posted in обавештења. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.