Добродошли на званичну Интернет презентацију

ОШ “Драган Лукић” 

Posted in обавештења | Comments Off on

Измене Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Обавештавамо Вас да су донете измене и допуне „Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање“. Правилник је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 104/20 од 31. јула 2020. године и ступио је на снагу 08. августа 2020. године.

 
 
Posted in обавештења | Leave a comment

Обавештење у вези ношења визира

Поштовани родитељи ,

Институт за јавно здравље ,,Др Милан Јовановић Батут” нам је послао објашњење у вези ношења визира у школи.

Posted in обавештења | Leave a comment

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ЦЕЛОДНЕВНЕ НАСТАВЕ И ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

Поштовани родитељи,
Према Допису  Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 601-00-00027/42020-15 од 19.08.2020.године, у тачки 3. Опште напомене за организацију рада у свим основним школама, став 5. пише:
“Родитељи чија су деца укључена у продужени боравак и у одељења целодневне наставе у обавези су да доставе школи потврду издату од стране послодавца којом доказују да послове морају да обављају у седишту или другим пословним и организационим јединицама. Потврда треба да садржи контакт послодавца.”
Ово важи само за ученике целодневне наставе и продуженог боравка који имају потребу да остану на збрињавању након редовне наставе – односно након 12:50.
Posted in обавештења | Leave a comment

Допис школама у вези поштовања мера прописаних од надлежних институција у вези ношења заштитних маски

Поштовани родитељи,

упознајте се са Дописом Министарства просвете, науке и технологије у вези поштовања прописаних мера прописњаних од стане надлежних институција у вези ношења заштитних маски (pdf).

Posted in такмичења | Leave a comment

Обавештење за прваке који су изабрали онлајн наставу

Поштовани родитељи,

Прваци чији су родитељљи одабраали онлајн наставу нису у обавези, али могу доћи на свечани пријем за прваке да упознају своју учитењицу.

Posted in обавештења | Leave a comment

Истакнути спискови распореда ученика првог разреда по одељењима

Поштовани родитељи,

на главном улаазу школе истакнути су спискови ученика првог раазреда по одељењима.

Због закона о заштити података ученика спискови не могу бити објављени на сајту.

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПРВАКА

одржаће се у школском дворишту код трибина у

ПОНЕДЕЉАК 31.08. У 10 ЧАСОВА

(У случају лошег времена, биће постављено додатно обавештење.)

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК

ПОНЕДЕЉАК 31.08.

1/1, 1/2, 1/3 – 18:15 ЧАСОВА

1/4, 1/5, 1/6 – 17:00 ЧАСОВА

Posted in обавештења | Leave a comment

ОБАВЕШТЕЊЕ САМО ЗА 01.09.2020.

УЧЕНИЦИ ОД V – VIII РАЗРЕДА

 ИМАЈУ ПО 2 ЧАСА СА ОДЕЉЕНСКИМ СТАРЕШИНОМ ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ

 ПРЕ ПОДНЕ –ПАРНА СМЕНА (VI и VIII)

ГРУПА А 08:00 – 09:00

ГРУПА Б 10:00 – 11:00

 ПО ПОДНЕ –НЕПАРНА СМЕНА (V и VII)

ГРУПА A 12:00 – 13:00

ГРУПА Б 14:00 – 15:00

 

УЧЕНИЦИ I – IV ПО РАСПОРЕДУ ПОДЕЉЕЊИ У ГРУПЕ

 ПРЕ ПОДНЕ – ПАРНА СМЕНА (II и IV)

ГРУПА  А 08:00 – 09:40

ГРУПА  Б 10:00 – 12:15

 

ПО ПОДНЕ – НЕПАРНА СМЕНА (I и III)

ГРУПА  А 12:50 – 14:30

ГРУПА  Б 14:50 – 17:05

Током недеље се даље распоред одвија према распореду који је незнатно измењен у односу на објаву од пре паар дана па погледајте измене (у питању је померање поподневне смене за двадесетак минута).

Posted in обавештења | Leave a comment

Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених

РОДИТЕЉИ

 • Родитељи треба свако јутро да провере телесну температуру својој деци пред полазак у школу
 • Особе које доводе децу у школу не улазе у школу већ децу прате до капије школског дворишта која је намењена за улазак одређеног разреда. Уз присуство дежурног наставника ученици стају на обележена места и чекају улазак за почетак наставе.

УЧЕНИЦИ

 • Ученици, наставно и ненаставно школско особље не треба да долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције.
 • Одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 метара.
 • У учионицама ће боравити 15 ученика/ца, по једно дете у свакој клупи.
 • Ученици не мењају учионице, односно  настава се за један разред одвија у истој учионици.
 • У периоду непосредно пре и после наставе и између школских часова (мали и велики одмор) у школи и дворишту школе не стварати гужве.
 • Коришћење тоалета ће бити организовано тако да у тоалет улази онолико деце колико кабина има, а да се испред тоалета чека у реду са поштовањем физичке дистанце од најмање једног метра
 • Обавезно је правилно и темељно прање руку пре уласка у школу, пре јела, после одласка у тоалет, након обављања респираторне хигијене (истресање носа, кашљања у марамицу итд.), после игре и када су видно запрљане.
 • Ученици који су се определили за исхрану у школи оброке ће добијати у школској трпезарији у складу са препорученим хигијенским мерама
 • Ученици не смеју међусобно да деле храну и прибор за исхрану

НОШЕЊЕ МАСКИ

 • Маску ученик носи при уласку у школу па све до доласка до своје клупе.
 • Маска се обавезно користи и приликом одговарања и сваког разговора.
 • Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или тоалет.
 • Препоручује се да ученици све време боравка у школи носе маску, али она се може одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу.
 • Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска (хируршка, епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан начин тако да покрива нос и уста.
 • Употребљене маске и рукавице одлагати искључиво на обележена места

ПРОТОКОЛ КРЕТАЊА У ШКОЛИ И ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ

Улазак и излазак у двориште и школу по разредима:

 

Posted in такмичења | Leave a comment

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2020/2021. СА ИСПРАВКАМА

ПРЕ ПОДНЕ – ПАРНА СМЕНА

*Смене и групе се мењају на недељном нивоу.

II и IV РАЗРЕД

ГРУПА A  08:00 – 09:40

ГРУПА  Б  10:00 – 12:15

ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА СВИ ОД   08:00

VI и VIII РАЗРЕД

08:00 – 11:55 по распореду

ГРУПА A (понедељак, среда, петак)

ГРУПА Б  (уторак, четвртак)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДЕЛИ УЧЕНИКА НА ГРУПУ А и Б ДОБИЋЕТЕ ОД УЧИТЕЉА И ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА.

 

ПО ПОДНЕ – НЕПАРНА СМЕНА

*Смене и групе се мењају на недељном нивоу.

I и III  РАЗРЕД

ГРУПА A 12:50 – 14:30

ГРУПА Б 14:50 – 17:05

ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА СВИ ОД 08:00

V и VII  РАЗРЕД

12:50 – 16:30 по распореду

по распореду

ГРУПА A (понедељак, среда, петак)

ГРУПА Б (уторак, четвртак)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДЕЛИ УЧЕНИКА НА ГРУПУ А и Б ДОБИЋЕТЕ ОД УЧИТЕЉА И ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА.

Posted in обавештења | Leave a comment

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПЕТАКЕ СА ИЗМЕНАМА

ПРИЈЕМ СА ОДЕЉЕЊСКИМ СТАРЕШИНАМА

ПОНЕДЕЉАК 31.08.

5/1, 5/2, 5/3, 5/4  – 12:00 ЧАСОВА

5/5, 5/6, 5/7, 5/8 – 14:00 ЧАСОВА

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК

УТОРАК 01.09.

5/1, 5/2, 5/3, 5/4 – 17:00 ЧАСОВА

5/5, 5/6, 5/7, 5/8 – 18:15 ЧАСОВА

Posted in обавештења | Leave a comment