Добродошли на званичну Интернет презентацију

ОШ “Драган Лукић” 

Posted in обавештења | Comments Off on

Отворена врата

Поштовани родитељи,

Термини отворених врата ће се одржавати према распореду у прилогу, у просторијама школе. Самим тим, досадашњи, онлајн, начин комуникације родитеља и наставника, биће замењен личним контактима.

Молимо родитеље да поштују епидемиолошке мере.

Директор школе Оља Ћоровић

Распоред отворених врета (Word)

Posted in обавештења | Leave a comment

Дечија недеља 2020

 

Манифестација Дечија недеља се одржава сваке године у првој недељи  месеца октобра, а са циљем скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце.

И ове године, у периоду од 5. до 9. октобра обележили смо Дечију недељу. Вођени овогодишњим слоганом Подељена срећа два пута је већа, ученици и учитељи четвртог разреда су у холу школе организовали изложбу ликовних радова и својим креативним и маштовитим радовима улепшали простор.

Ивана Ракићевић

Posted in обавештења | Leave a comment

ОБАВЕШТЕЊЕ

     Када пада киша, на почетку смене, ученици сами улазе у школу. Уз усмеравање дежурног наставника одлазе до својих учионица уз поштовање безбедносних мера (ношење маски и размак од 1,5 метра). На својим местима чекају почетак наставе.
Нижи разреди:
     Ученици друге групе истог разреда којима настава пошиње у 10 часова, улазе у хол школе и  уз поштовање безбедносних мера (ношење маски и размак од 1,5 метра)  чекају да учитељице изведу прву групу и да се дезинфикује учионица. Након тога улазе у учионице.
     Ученици виших разреда за време великог одмора остају у својим учионицама.
Директор школе
Оља Ћоровић
Posted in обавештења | Leave a comment

Изложба Европски дан језика

Поводом Европски дан језика 26. септембра ове године смо обележили недељу језика од 21.09. до 25.09. Том приликом приредили смо изложбу у холу школе. Ученици су имали истаживачки задатак да открију називе различитих предмета на разним европским језицима. Истраживали смо пословице на српском, енглеском и немачком језику. Такође смо истражили значење неких немачких необичних и јединствених речи.

На часовима српског језика обрађивана је тема историја српског књижевног језика. Ученици одељења 8/2 радили су пројекат „На рубу језика“ у оквиру ког су спровели истраживање на тему жаргонизама и говора младих у циљу превенције и очувања књижевног језика.

На часу немачког језика одељење 8/4 је решавало квиз на тему језика.

Изложбу су приредили: Весна Ранђелов-наставница немачког језика, Ана Марић-наставница српског језика, Вања Биочанин- наставница српског језика, Драгана Петровић- наставница српског језика, Сара Ристовић-наставница немачког језика, Бојана Стеванчевић-наставница енглеског језика, Борка Слепчевић-библиотекарка, Данијела Радовановић-наставница разредне наставе и Милица Илић-наставница разредне наставе.

Весна Ранђелов

Posted in такмичења | Leave a comment

Емоционална интелигенција

Поводом обележавања Дана интелигенције 2020 који је покренула Менса Србије уз Удружење Креативни учитељи и Институт за модерно образовање у нашој школи је било неколико активности.

Педагог Љиљана Шипетић припремила је материјал Емоционална интелигенција, који је део радионице.

Posted in обавештења | Leave a comment

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ НАСТАВУ ПРАТЕ НА ДАЉИНУ

  1. НАСТАВА НА ДАЉИНУ

Овај вид наставе подразумева да ученици прате наставу преко РТС-a и имају приступ гоогл учионицама, као и ученици који прате наставу у школи. Праћење напредовања обавља се искључиво у току непосредног образовно-васпитног рада, односно у школи.

  1. ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА

Оцењивање се обавља само у току непосредног образовно-васпитног рада, односно у школи.

Заказане  писане провере ученици раде у истој недељи када и ученици њиховог одељења који долазе у школу.  

Термини за писане провере и усмено одговарање  одређују се у договору са предметним наставницима.

Распоред писаних провера истакнут је на званичном сајту школе.

  1. ПРЕЛАЗАК СА ЈЕДНОГ НАЧИНА ПРАЋЕЊА НАСТАВЕ НА ДРУГИ

Укоклико родитељ промени одлуку о начину на који његово дете прати наставу у обавези је да о томе обавести одељењског старешину који ће га распоредити у одговарајућу групу. 

Поред тога, родитељ је у обавези да  пошаље службену забелешку о промени начина праћена наставе на мејл директора школе  direktor.osdraganlukic@gmail.com . Забелешка мора да садржи име и презиме ученика и одељење које похађа.

Ученик прелази на нови начин праћења наставе од првог следећег наставног понедељка, према распореду за групу у којој је распоређен.

Posted in обавештења | Leave a comment

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ

  1. ПИСАНЕ ПРОВЕРЕ

Уколико ученици имају само један час недељно из неког предмета (на пример географије и историје у 5.разреду) или је по распореду на оба часа у току недеље иста група (рецимо група А) сви ученици из одељења (група  А и Б) долазе заједно на заказану писану провере. За превере ће бити обезбеђен  адекватан простор.

Распореди писаних провера налазе се на званичном сајту школе

2.ГООГЛ УЧИОНИЦЕ

Наставници предметне наставе ће постављати материјале из дигиталне припреме (презентације, примери из свеске и слично).

Posted in обавештења | Leave a comment

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАБРАНИ ПРЕСКАКАЊА ОГРАДЕ OKO ДВОРИШТA ШКОЛЕ

Прескакање ограде oко дворишта школе је најстроже забрањено.

Како је Законом о основама система образовања и васпитања предвиђено да свако понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања представља тежу повреду обавезе ученика, директор школе може покренути васпитно-дисциплински поступак против тог ученика и изрећи му меру укора директора и укора наставничког већа.

Прескакање ограде представља понашање којим се угрожава властита безбедност, као и безбедност других ученика, тако да вас упозоравамо да то више не чините.

Ученици седмог и осмог разреда су обавештени да након завршетка  6. или 7. часа излазе на главни улаз школе.

Posted in обавештења | Leave a comment

Осигурање ученика у школској 2020/21. години

Комисија Савета родитеља Основне школе “Драган Лукић” дана 22.09.2020. године донела је одлуку да прихвати понуду осигуравајуће куће АМС осигурање за осигурање ученика од последица несрећног случаја (незгоде) за школску 2020/2021. годину. Годишња премија по ученику износи 300,00 динара.

Са условима осигуравајуће куће ближе се можете упознати кроз следеће документе:

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)

ДОПУНСКИ УСЛОВИ  ЗА ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)

ДОПУНСКИ УСЛОВИ  ЗА ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ОД ПРЕЛОМА КОСТИЈУ УСЛЕД НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ  ЗА ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ЗА СЛУЧАЈ ХИРУРШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ КАО ПОСЛЕДИЦЕ НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)

ТАБЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОЦЕНТА ТРАЈНОГ ГУБИТКА ОПШТЕ РАДНЕ СПОСОБНОСТИ (ИНВАЛИДИТЕТА) КАО ПОСЛЕДИЦЕ НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)

Posted in обавештења | Leave a comment

Измене Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Обавештавамо Вас да су донете измене и допуне „Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање“. Правилник је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 104/20 од 31. јула 2020. године и ступио је на снагу 08. августа 2020. године.

 
 
Posted in обавештења | Leave a comment