Савет родитеља

Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно-васпитних задатака школе, у школи се као саветодавно тело формира Савет родитеља. Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења.
Надлежности Савета родитеља

________________________
28.02.2020.године

4. редовна седница Савета родитеља ће бити одржана 03.03.2020. године. са почетком у 18:00 часова у просторијама ОШ “Драган Лукић”. Предлог дневног реда као и звештаје о раду директора и школе можете погледати на линковима:

Предлог дневног реда
Записник са 3. седнице Савета родитаља 4.12.2020.
Извештај о раду директора полугодиште 2019/20
Извештај о раду школе полугодиште 2019/20
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школа
Правилник о понашању у школи
Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика у основној школи