Уџбеници за 2020./2021.шк.год.

9.6.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да на основу Одлуке
Владе Републике Србије 05 број 451-3613/2020, од 07.05.2020. године у оквиру Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави.

Потребни су подаци о броју ученика у основним школама на територији Републике Србије и то подаци :
– ученицима из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
– ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);
– ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
– ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему образовања и васпитања.

Школи се до 12.06.2020.год као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:
– за ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
– за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
– за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се уосновној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, посебна документација није
потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

НАПОМЕНА: Предмети који не спадају у програм Бесплатних уџбеника су:
Музичко, ликовна култура, 2.страни језик (немачки или француски језик), техника и технологија и информатика.

 

15.05.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ПРВАКА

Родитељи који су заинтересовани за набавку уџбеника, могу преко школе поручити  искључиво  цео комплет за 1.разред. Плаћање се врши на 3 месечне рате.

За детаље везане за плаћање уџбеника можете  се обратити искључиво на мејл: racun.osdraganlukic@gmail.com    Јасмина Хусовић.

Родитељи се обавезују да: Прву  рату   уплате до  30.06.2020. године,
  Другу  рату  уплате до  30.07.2020. године,
  Трећу  рату   уплате до  30.08.2020. године,

 

Наставничко веће je донело Oдлуку о избору уџбеника за школску 2020/21. годину, бр..309/1 oд 17.03.2020.  године, уз упознавање Савета родитеља.

Одабрана издања која ће ученици користити и следеће године су већ у Каталогу уџбеника.

И ове године Министарство одређује ко има право на бесплатне уџбенике и чим буду стигли услови од Министарства објавићемо на сајту. Које су категорије ученика претходних година били ослобођени од плаћања уџбеника можете прочитати   ОВДЕ  .

На захтев Савета родитеља школа ће помоћи у обезбеђивању уџбеника преко школе плаћањем на рате.

Овде можете видети спискове уџбеника за школску 2020/2021. годину.

Списак уџбеника за 1. разред за школску 2020/2021.годину

Списак уџбеника за 2. разред за школску 2020/2021.годину

Списак уџбеника за 3. разред за школску 2020/2021.годину

Списак уџбеника за 4. разред за школску 2020/2021.годину

Списак уџбеника за 5. разред за школску 2020/2021.годину

Списак уџбеника за 6. разред за школску 2020/2021.годину

Списак уџбеника за 7. разред за школску 2020/2021.годину

Списак уџбеника за 8. разред за школску 2020/2021.годину