Уџбеници за 2021./2022.шк.год.

Списак уџбеника за 1. разред

Списак уџбеника за 2. разред

Списак уџбеника за 3. разред

Списак уџбеника за 4. разред

Списак уџбеника за 5. разред

Списак уџбеника за 6. разред

Списак уџбеника за 7. разред

Списак уџбеника за 8. разред

9.6.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да на основу Одлуке
Владе Републике Србије 05 број 451-3613/2020, од 07.05.2020. године у оквиру Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави.

Потребни су подаци о броју ученика у основним школама на територији Републике Србије и то подаци :
– ученицима из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
– ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);
– ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
– ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему образовања и васпитања.

Школи се до 12.06.2020.год као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:
– за ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
– за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
– за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се уосновној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, посебна документација није
потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

НАПОМЕНА: Предмети који не спадају у програм Бесплатних уџбеника су:
Музичко, ликовна култура, 2.страни језик (немачки или француски језик), техника и технологија и информатика.

 

15.05.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ПРВАКА

Родитељи који су заинтересовани за набавку уџбеника, могу преко школе поручити  искључиво  цео комплет за 1.разред. Плаћање се врши на 3 месечне рате.

За детаље везане за плаћање уџбеника можете  се обратити искључиво на мејл: racun.osdraganlukic@gmail.com    Јасмина Хусовић.

Родитељи се обавезују да: Прву  рату   уплате до  30.06.2020. године,
  Другу  рату  уплате до  30.07.2020. године,
  Трећу  рату   уплате до  30.08.2020. године,

 

Наставничко веће je донело Oдлуку о избору уџбеника за школску 2020/21. годину, бр..309/1 oд 17.03.2020.  године, уз упознавање Савета родитеља.

Одабрана издања која ће ученици користити и следеће године су већ у Каталогу уџбеника.

И ове године Министарство одређује ко има право на бесплатне уџбенике и чим буду стигли услови од Министарства објавићемо на сајту. Које су категорије ученика претходних година били ослобођени од плаћања уџбеника можете прочитати   ОВДЕ  .

На захтев Савета родитеља школа ће помоћи у обезбеђивању уџбеника преко школе плаћањем на рате.

Овде можете видети спискове уџбеника за школску 2020/2021. годину.

Списак уџбеника за 1. разред за школску 2020/2021.годину

Списак уџбеника за 2. разред за школску 2020/2021.годину

Списак уџбеника за 3. разред за школску 2020/2021.годину

Списак уџбеника за 4. разред за школску 2020/2021.годину

Списак уџбеника за 5. разред за школску 2020/2021.годину

Списак уџбеника за 6. разред за школску 2020/2021.годину

Списак уџбеника за 7. разред за школску 2020/2021.годину

Списак уџбеника за 8. разред за школску 2020/2021.годину