O ШКОЛИ

Назив: Основна школа ,,Драган Лукић“        
Адреса: Неде Спасојевић 6, Нови Београд
Година оснивања: 2011.
Дан школе: 30. новембар
Мото школе: И смеха, смеха, и смеха деци!

 

 

Основна школа ,,Драган Лукић“ налази се на Новом Београду, у мирном и урбаном крају Бежанијске косе. Основана је 2011. године у оквиру акције Школа за сто дана и, иако смо недавно прославили пуних 10 година постојања и рада, словимо за једну од млађих београдских школа.
Тог 1. септембра 2011. године у нове клупе и свеже окречене учионице село је нешто више од 600 ученика, а данас нашу школу похађа 1.500 ђака распоређених у 53 одељења. Целокупан школски простор чини двоспратна зграда са укупном површином од 7.500 m2. Школа је енергетски ефикасна, има лифт и прилазне рампе, те је у потпуности прилагођена особама са инвалидитетом. Поред унутрашњег школског простора, постоји и велико асфалтирано двориште са спортским теренима.
Настава се одвија у 32 учионице у потпуности опремљене белим таблама, ЛЦД пројекторима и компјутерима. У школи постоји и фискултурна сала опремљена по свим стандардима, дистрибутивна кухиња, трпезарија, свечана сала и библиотека са читаоницом. Страни језици који се изучавају у школи су: енглески, немачки и француски.

Растемо, развијамо се и ширимо своје гране баш као и дрвеће засађено прве школске године у нашем дворишту.

Визија школе
Наша визија је школа са савременом и квалитетном наставом у добро опремљеним кабинетима; мотивисање ученика за стицање знања, праћење њихових развојних потреба и развојних потреба друштва.
У наредном периоду желимо да остваримо још савременије техничке, просторне и кадровске услове за рад; да створимо савремену школу у коју ученици, наставници и родитељи радо долазе.
(Из Развојног плана школе за период 2019-2023)