Продужени боравак

У школској 2016/17. години продужени боравак похађају ученици трећег и четвртог разреда у две смене. Са ученицима у боравку ради један професор разредне наставе.

Овакав облик организованог рада омогућава ученицима да квалитетно проведу време док су им родитељи на послу. Ученици у продуженом боравку, уз стручно – педагошу помоћ, сарадњу и надзор наставника, самостално раде домаће задатке и утврђују, продубљују и усвајају нова знања, вештине и навике. Ученици се оспособљавју да самостално обављају своје обавезе у каснијем школовању. Свакодневно, поред израде домаћег задатка и утврђивања ученог градива, ученици имају слободно време које има првенствено рекреативно – забавни и стваралачки карактер. У склопу слободног времена организоване су спортске активности, друштвене игре, креативне радионице, музичке, ликовне, драмско – рецитаторске активности. Посебна пажња се посвећује развијању сарадничких односа у групи, неговању културних, естетских навика…