Ритам радног дана

*Смене и групе се мењају на недељном нивоу.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДЕЛИ УЧЕНИКА НА ГРУПУ А и Б ДОБИЋЕТЕ ОД УЧИТЕЉА И ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА.

      РИТАМ РАДА