ОБАВЕШТЕЊЕ О НАСТАВКУ ПОСТУПКА КОНКУРСА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

На онову Одлуке о укидању ванредног стања и Инструкције о конкурсима објављеним пре или у току ванредног стања Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у вези са поступком спровођења конкурса објављеног у   листу НСЗ,,Послови” дана 4.3.2020. године за пријем у радни однос на неодређено време у ОШ,,Драган Лукић” у Београду,  директор школе донео је  Одлука о наставку поступка спровођења конкурса објављеног  04.03.2020. године

This entry was posted in обавештења. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.