ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС ПРВАКА КОЈИ НЕ ЖИВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ШКОЛЕ

Пријем молби за упис првака у школску 2019/20.  који не живе на територији наше школе почиње 10. јануара 2019. и траје до 31. јануара 2019.

Молбе које нису благовремено достављене неће бити узете у разматрање.

Молбе треба да поднесу и родитељи будућих првака који имају старију децу која већ похађају нашу школу, а која територијално не припадају школи.

Уколико школа буде имала могућности, након разматрања поднетих молби, извршиће упис деце у први разред, о чему ће бити обавештени родитељи у складу са чланом 22. Закона о основама система образовања и васпитања до 30. априла 2019.

Управа школе

This entry was posted in обавештења. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.