ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС У ЦЕЛОДНЕВНУ НАСТАВУ

Подношење молби за упис у целодневну наставу биће у периоду 01.03. до 25.03. 2021. године.

Упис у целодневну наставу  вршиће се на основу поднетих молби и процене педагошко – психолошке службе за такав вид наставе.

Уз молбу за упис у целодневну наставу потребно је приложити:

–        доказ о статусу и потврду о запослењу за самохране родитеље

–        потврду о запослењу за децу чија су оба родитеља запослена.

Предност при упису имају:

–        деца самохраних родитеља (потребно је приложити доказ о статусу и потврду о запослењу);

–        деца чија су оба родитеља запослена (потребно је приложити потврду о запослењу);

–        у случају да већи број пријављених испуњава претходно наведене критеријуме, узима се у обзир редослед подношења молби за целодневну наставу.

Родитељи ће бити обавештени о решеној Молби за упис у целодневну наставу до 01.04. године у којој се врши упис.

Образац молбе можете преузети овде или у секретаријату школе.

This entry was posted in обавештења. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.