ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ НАСТАВУ ПРАТЕ НА ДАЉИНУ

  1. НАСТАВА НА ДАЉИНУ

Овај вид наставе подразумева да ученици прате наставу преко РТС-a и имају приступ гоогл учионицама, као и ученици који прате наставу у школи. Праћење напредовања обавља се искључиво у току непосредног образовно-васпитног рада, односно у школи.

  1. ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА

Оцењивање се обавља само у току непосредног образовно-васпитног рада, односно у школи.

Заказане  писане провере ученици раде у истој недељи када и ученици њиховог одељења који долазе у школу.  

Термини за писане провере и усмено одговарање  одређују се у договору са предметним наставницима.

Распоред писаних провера истакнут је на званичном сајту школе.

  1. ПРЕЛАЗАК СА ЈЕДНОГ НАЧИНА ПРАЋЕЊА НАСТАВЕ НА ДРУГИ

Укоклико родитељ промени одлуку о начину на који његово дете прати наставу у обавези је да о томе обавести одељењског старешину који ће га распоредити у одговарајућу групу. 

Поред тога, родитељ је у обавези да  пошаље службену забелешку о промени начина праћена наставе на мејл директора школе  direktor.osdraganlukic@gmail.com . Забелешка мора да садржи име и презиме ученика и одељење које похађа.

Ученик прелази на нови начин праћења наставе од првог следећег наставног понедељка, према распореду за групу у којој је распоређен.

This entry was posted in обавештења. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.