ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ

  1. ПИСАНЕ ПРОВЕРЕ

Уколико ученици имају само један час недељно из неког предмета (на пример географије и историје у 5.разреду) или је по распореду на оба часа у току недеље иста група (рецимо група А) сви ученици из одељења (група  А и Б) долазе заједно на заказану писану провере. За превере ће бити обезбеђен  адекватан простор.

Распореди писаних провера налазе се на званичном сајту школе

2.ГООГЛ УЧИОНИЦЕ

Наставници предметне наставе ће постављати материјале из дигиталне припреме (презентације, примери из свеске и слично).

This entry was posted in обавештења. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.