Обавештење о бесплатним уџбеницима за 2019./2020. школску годину

Према одлуци Министарство просвете, науке и технолошког развоја у  оквиру Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, за школску 2019./2020. годину уџбенике добијају:

  • Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
  • Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);
  • Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање и васпитање не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат)
  • Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања Републике Србије.

Школи као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника, потребно је доставити следећу документацију:

  • За ученике из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи), решење тј. копија, којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи.
  • За ученике који су у породици треће дете или свако наредно рођено дете које је у систему школовања ( средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
  • За ученике који су у породици треће дете или свако наредно рођено дете које је у систему школовања , школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
  • За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање стичу по индивидуалном образовном плану, посебна документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Захтевану документацију школе чувају у својој архиви.

Уколико ученик остварује право по више основа, уџбенике добија на  основу једног критеријума.

Важна напомена: Нису обезбеђени сви уџбеници већ само део уцбеника. О томе ближе се обавеститие ОВДЕ.

Рок  за пријављивање, на нивоу школе, је 15.март 2017.године. Пријављује се разредним стерешинама, а оне пријављију управи школе.

This entry was posted in обавештења. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.