ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАБРАНИ ПРЕСКАКАЊА ОГРАДЕ OKO ДВОРИШТA ШКОЛЕ

Прескакање ограде oко дворишта школе је најстроже забрањено.

Како је Законом о основама система образовања и васпитања предвиђено да свако понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања представља тежу повреду обавезе ученика, директор школе може покренути васпитно-дисциплински поступак против тог ученика и изрећи му меру укора директора и укора наставничког већа.

Прескакање ограде представља понашање којим се угрожава властита безбедност, као и безбедност других ученика, тако да вас упозоравамо да то више не чините.

Ученици седмог и осмог разреда су обавештени да након завршетка  6. или 7. часа излазе на главни улаз школе.

This entry was posted in обавештења. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.