Обавештење о последицама неприкладног одевања ученика, родитеља и наставника

На основу члана 14.  Правилника о понашању ученика, родитеља и запослених,  ученик се сматра неуредним и неприкладно обученим ако у школу и на друга места где се одвијају наставне активности долази:

  • у прљавој одећи,
  • у хеланкама,
  • у кратким сукњама, у провидној одећи
  • у краткој мајици и на бретеле
  • у поткошуљи,
  • у бермудама које се користе за спорт и плажу,
  • у јапанкама и папучама,
  • у одећи са навијачким, односно страначким обележјима, или у одећи са неприкладним апликацијама.

Контролу да ли је ученик неуредан и неприкладно обучен врше обавезно предметни наставник и одељенски старешина.

НЕПОШТОВАЊЕ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДБИ СПАДА У ЛАКШУ ПОВРЕДУ РАДНЕ ОБАВЕЗЕ, А СХОДНО ТОМЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ.

                                                                                                          Управа школе

This entry was posted in обавештења. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.