ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА ШКОЛСКЕ 2019/20. године

Обавештавамо вас да ће упис деце која живе на територији школе у први разред основне школе школске 2018/19. почети 1. априла (понедељак) и трајаће до попуне дозвољеног капацитета броја ученика.

На основу члана 18. Закона о основама система образовања и васпитања  (Сл. гласник РС бр. 72/9, 52/11, 55/13 и 88/17), у први разред уписују се деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година.

Ученици имају могућност похађања целодневне наставе, а родитељи то морају нагласити при упису, уз обавезно достављање М обрасца (пријава радника). Одлуку о упису у целодневну наставу донеће комисија за упис на основу поднетих молби.

Критеријуми за пријем у целодневну наставу:

  • мишљење психолошко-педагошке службе о зрелости детета за тај вид наставе,
  • потврда о запослености оба родитеља (М образац, пријава радника).

Упис ће се обављати у канцеларији секретара школе сваког радног дана од 1. априла до попуне дозвољеног броја ученика, од 9 до 14 часова.

Приликом уписа (предаје тражених докумената) секретар заказује тестирање код психолога или педагога.

                                          ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  1. Извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопија)
  2. Уверење о обављеном лекарском прегледу код педијатра;
  3. Доказ о територијалној припадности школи (фотокопија пријаве стана или фотокопија личне карте);
  4. Уверење (до издавања уверења – Потврда) Предшколске установе о похађању предшколског програма.
  5. Образац М-1 пријава радника (за децу која се пријављују ЗА ЦЕЛОДНЕВНУ НАСТАВУ)

                                                                                           Управа школе

This entry was posted in обавештења. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.