Обавештење о упису ученика првог разреда школске 2018/19. године

Обавештавамо вас да ће упис деце која живе на територији школе у први разред основне школе школске 2018/19. почети 2. априла (понедељак) и трајаће до попуне дозвољеног капацитета броја ученика.

На основу члана 18. Закона о основама система образовања и васпитања  (Сл. гласник РС бр. 72/9, 52/11, 55/13 и 88/17), у први разред уписују се деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година.

Ученици имају могућност похађања целодневне наставе, а родитељи то морају нагласити при упису, уз обавезно достављање М обрасца (пријава радника). Одлуку о упису у целодневну наставу донеће комисија за упис на основу поднетих молби.

Критеријуми за пријем у целодневну наставу:

  • мишљење психолошко-педагошке службе о зрелости детета за тај вид наставе,
  • потврда о запослености оба родитеља (М образац, пријава радника).

Упис ће се обављати у канцеларији секретара школе сваког радног дана од 2. априла до попуне дозвољеног броја ученика, од 9 до 14 часова.

Приликом уписа (предаје тражених докумената) секретар заказује тестирање код психолога или педагога.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  1. Извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопија)
  2. Потврда о здравственом стању детета;
  3. Доказ о територијалној припадности школи (фотокопија пријаве стана или фотокопија личне карте);
  4. Уверење (до издавања уверења – Потврда) Предшколске установе о похађању предшколског програма.
  5. Образац М-1 пријава радника (за децу која се пријављују ЗА ЦЕЛОДНЕВНУ НАСТАВУ)

Обавештење за упис првака

који не живе на територији наше школе  

Пријем молби за упис  у школску 2018/2019. годину првака који не живе на територији наше школе почиње 9.јануара 2018. и траје до 1. фебруара 2018.године.

Молбе које нису благовремено достављене неће бити узете у разматрање. Молбе треба да поднесу и родитељи будућих првака који имају старију децу која већ иду у нашу школу.

Уколико школа буде имала могућности, након разматрања поднетих молби, извршиће упис деце у први разред, о чему ће бити обавештени у складу са чланом 22. Закона о основама система образовања и васпитања до 30. априла 2018. године.

СПИСАК УЛИЦА које припадају територијално нашој школи.

This entry was posted in обавештења. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.