Обавештење

03.06.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЦИОНАЛНОМ ТЕСТИРАЊУ УЧЕНИКА 7. РАЗРЕДА

Пробно тестирање знања ученика у седмом разреду основног образовања и васпитања биће спроведено у среду 15.06. 2022.године, са почетком у 12 часова.

Ученици ће имати прилику да решавају задатке и провере своје знање из одређених предмета (историја, географија, хемија, физика, биологија).

Потребно је да ученици изаберу и пријаве код свог одељењског старешине који од понуђених предмета желе да полажу (1), у складу са својим афинитетима и планираним даљим током школовања.

Ученичка постигнућа на тесту се не оцењују, али ће предметни наставник бити упознат са резултатима сваког ученика.

Ученици треба да понесу одговарајући прибор.

Тестови се не морају попуњавати хемијском оловком.

 

This entry was posted in обавештења. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.