Обавештење

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОЛБАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНУ НАСТАВУ ЗА БУДУЋЕ ПРВАКЕ

Подношење молби за упис у целодневну наставу биће у периоду 01.03. до 25.03. 2023. године, искључиво у секретаријату школе.

Упис у целодневну наставу  вршиће се на основу поднетих молби и процене педагошко – психолошке службе о способности за такав вид наставе.

Уз молбу за упис у целодневну наставу потребно је приложити:

– доказ о статусу за родитеље који самостално врше родитељско право,

–  доказ да су родитељи радно ангажовани.

Предност при упису имају:

1. деца самохраних родитеља (потребно је приложити доказ о статусу и потврду о запослењу);

2. деца чија су оба родитеља запослена (потребно је приложити потврде о запослењу);

У случају да већи број пријављених испуњава претходно наведене критеријуме, узима се у обзир редослед подношења молби за целодневну наставу.

Родитељи ће бити обавештени о решеној молби за упис у целодневну наставу до 30.04. године у којој се врши упис.

Образац молбе можете преузети овде или у секретаријату школе.

This entry was posted in обавештења. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.