Осигурање ученика у школској 2020/21. години

Комисија Савета родитеља Основне школе “Драган Лукић” дана 22.09.2020. године донела је одлуку да прихвати понуду осигуравајуће куће АМС осигурање за осигурање ученика од последица несрећног случаја (незгоде) за школску 2020/2021. годину. Годишња премија по ученику износи 300,00 динара.

Са условима осигуравајуће куће ближе се можете упознати кроз следеће документе:

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)

ДОПУНСКИ УСЛОВИ  ЗА ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)

ДОПУНСКИ УСЛОВИ  ЗА ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ОД ПРЕЛОМА КОСТИЈУ УСЛЕД НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ  ЗА ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ЗА СЛУЧАЈ ХИРУРШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ КАО ПОСЛЕДИЦЕ НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)

ТАБЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОЦЕНТА ТРАЈНОГ ГУБИТКА ОПШТЕ РАДНЕ СПОСОБНОСТИ (ИНВАЛИДИТЕТА) КАО ПОСЛЕДИЦЕ НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)

This entry was posted in обавештења. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.