Почела предавања МУПа о безбедности за ученике четвртог и шестог разреда

  

Током септембра школске 2017/2018. године, у оквиру сарадње са МУПом, почела су предавања за ученике 4. и 6. разреда. Планирано је осам различитих тема од „Безбедности деце у саобраћају“ до „Заштите од техничко – технолошких опасности и природних непогода“. Деца (ђаци) су показала интересовање и радо учествовала у разговору одговарајући на питања и наводећи примере из свог окружења.

Текст припремила Јелена Стојановић

This entry was posted in акције и пројекти. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.