Пројекат: „Биљке из школског дворишта“

Ученици шестог разреда учествовали су у пројекту „ Жива бића из мог окружења –сличности и разлике“. 

Циљ пројекта је је био да ученици самостално, у паровима, посматрају, фотографишу и опишу биљне врсте у школском дворишту, упореде их, пронађу сличности и разлике.  Употребом ИКТ требало је да одреде врсту биљке (апликације из Google play продавнице: Plant net и Plant Identification), а проучавањем самих биљака у дворишту, на основу знања из грађе биљака, да одреде тип стабла, грађу листа и лисну нерватуру, да их упореде и на крају да представе резултате.

Током новембра месеца ученици су у својим одељењима представљали своје радове израдом паноа или презентација кроз Power Point.

Ученици су били  веома заинтересовани за овакав истраживачки приступ, уложили су пуно труда и рада, што је резултирало врло квалитетним, лепим и креативним радовима. 

Изложба ученичких радова под називом „Биљке из школског дворишта“   је била постављена у холу школе у децембру месецу.

                                                                                                                 Наставник биологије

                                                                                                                        Наташа Исаков

This entry was posted in акције и пројекти. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.