СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

 

Љиљана Шипетић – педагог,  Љиљана Грујић – педагог

Гордана Петковић Илић – логопед

Борка Слепчевић – библиотекар

Марија Комад – библиотекар