Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених

РОДИТЕЉИ

 • Родитељи треба свако јутро да провере телесну температуру својој деци пред полазак у школу
 • Особе које доводе децу у школу не улазе у школу већ децу прате до капије школског дворишта која је намењена за улазак одређеног разреда. Уз присуство дежурног наставника ученици стају на обележена места и чекају улазак за почетак наставе.

УЧЕНИЦИ

 • Ученици, наставно и ненаставно школско особље не треба да долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције.
 • Одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 метара.
 • У учионицама ће боравити 15 ученика/ца, по једно дете у свакој клупи.
 • Ученици не мењају учионице, односно  настава се за један разред одвија у истој учионици.
 • У периоду непосредно пре и после наставе и између школских часова (мали и велики одмор) у школи и дворишту школе не стварати гужве.
 • Коришћење тоалета ће бити организовано тако да у тоалет улази онолико деце колико кабина има, а да се испред тоалета чека у реду са поштовањем физичке дистанце од најмање једног метра
 • Обавезно је правилно и темељно прање руку пре уласка у школу, пре јела, после одласка у тоалет, након обављања респираторне хигијене (истресање носа, кашљања у марамицу итд.), после игре и када су видно запрљане.
 • Ученици који су се определили за исхрану у школи оброке ће добијати у школској трпезарији у складу са препорученим хигијенским мерама
 • Ученици не смеју међусобно да деле храну и прибор за исхрану

НОШЕЊЕ МАСКИ

 • Маску ученик носи при уласку у школу па све до доласка до своје клупе.
 • Маска се обавезно користи и приликом одговарања и сваког разговора.
 • Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или тоалет.
 • Препоручује се да ученици све време боравка у школи носе маску, али она се може одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу.
 • Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска (хируршка, епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан начин тако да покрива нос и уста.
 • Употребљене маске и рукавице одлагати искључиво на обележена места

ПРОТОКОЛ КРЕТАЊА У ШКОЛИ И ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ

Улазак и излазак у двориште и школу по разредима:

 

This entry was posted in такмичења. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.