Услови за добијање бесплатних уџбеника у школској 2017/2018.години

Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да по доношењу Одлуке Владе Републике Србије, у оквиру Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави, почев од школске 2016/2017.године, а закључно са 2018/2019.године (Каталог), за један део ученичке популације и то:

  • У првом циклусу основног образовања и васпитања (од 1. до 4. разреда), за предмете математика, српски/матерњи  језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет.
  • У другом циклусу основног образовања и васпитања (од 5. до 8. разреда),  за предмете математика, српски/матерњи  језик, први  страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

Према одлуци Министарство просвете, науке и технолошког развоја у  оквиру Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, за школску 2017/2018. годину уџбенике добијају:

  • Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
  • Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);
  • Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања.

Школи као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника, потребно је доставити следећу документацију:

  • За ученике из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи), решење којим се утврђује право, решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи.
  • За ученике који су у породици треће дете или свако наредно рођено дете које је у систему школовања ( средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
  • За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање стичу по индивидуалном образовном плану, посебна документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Захтевану документацију школе чувају у својој архиви.

Уколико ученик остварује право по више основа, уџбенике добија на  основу једног критеријума.

Рок  за пријављивање, на нивоу школе, је 15.април 2017.године.

Из дописа Министарства просвете, науке и техношког развоја

 

This entry was posted in обавештења. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.