Формирање одељења 5. и 6. разреда

Поводом формирања одељења V и VI разреда, сачињене су СЛУЖБЕНЕ БЕЛЕШКЕ  са састанка са представницима Савета родитеља:

Дана 28.06.2017.године, директор школе Александра Брајовић Зороњић одржала је састанак са представницима Савета родитеља и одељенским старешинама IV и V  разреда, а поводом организације рада школе у 2017/2018.години.

У вези Стручног упутства о формирању одељења МПНТР, а у складу са чланом 31. Закона о основном образовању и васпитању, директор школе је у обавези да поштује број ученика у одељењима, који не сме да буде већи од 30. Директор школе упознала је родитеље и одељенске старешине ученика да ће у школској 2017/2018.год. бити формирано 7 одељења V разреда и 7 одељења  VI разреда     .

Формирање седам потпуно нових одељења у V и VI разреду биће извршено уједначавањем ученика по психолошко – педагошким критеријумима који иначе важе за формирање одељења  (полна структура, успех, дисциплина…), а у сардњи психолошко педагошке службе и одељенских старешина ученика.

Ученици који уче француски биће расподељени у два одељења.

Службену белешку сачинила секретар школе,

Милица Митровић

This entry was posted in обавештења. Bookmark the permalink.