ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА

|31.03.2022.

Поштовани родитељи будућих првака,

Обавештавамо вас да је школа у могућности да упише три одељења целодневне наставе. Пошто су све пристигле молбе испуњавале услов да је родитељ који самостално врши родитељско браво запослен, односно да су оба родитеља запослена, као критеријум је узет редослед подношења молби.
Свим ученицима чији је деловодни број од VI-38/1  до VI-38/90 биће умогућен упис у целодневну наставу, уз процену педагошко-психолошке службе о способности ученика за похађење таквог вида наставе.
This entry was posted in обавештења. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.