Јавни позиви и набавке

13.12.2022.

Одлука о додели уговора – јавна набавка електричне енергије

29.11.2022.

Јавни позив за јавну набавку електричне енергије

2.11.2022.

Одлука о избору закупаца школског простора 2022

 

Измене Плана јавних набавки 2022

19.09.2022.

Јавни позив за набавку екскурзија/наставе у природи у шк. 2022/2023. години

19.05.2022.

Одлука о додели уговора ручак

Одлука о додели уговора ужина

06.05.2022.

Одлука о закључењу оквирног споразума – настава у природи за други разред Одлука о обустави поступка – јавна набавака нуп први разред

Одлука о закључењу оквирног споразума – настава у природи за други разред

21.04.2022.

Јавни позив

13.04.2022.

Јавни позив за јавну набавку – исхрана ученика

04.04.2022.

Одлука о закључењу оквирног споразума – посете

18.03.2022.

Одлука о закључењу оквирног споразума за екскурзије седмог и осмог разреда

17.03.2022.

Јавни позив за јавну набавку – организација посета

09.03.2022.

Јавни позив за јавну набавку – екскурзије за седми и осми разред

06.01.2022.

План јавних набавки за 2022. годину

30.12.2021.

Одлука Школског одбора о закупу школског простора

7.12.2021.

Одлука о додели уговора о јавној набавци електричне енергије

25.11.2021.

Јавни позив – јавна набавка ел.енергије

04.10.2021.

Одлука о додели уговора о јавној набавци – рачунари

20.09.2021.

Јавни позив – набавка рачунара

16.09.2021.

Измењен План јавних набавки за 2021. годину.

08.09.2021.

Одлука Школског одбора о закупу школског простора

25.06.2021.

Обавештење о додели уговора о јавној набавци – рачунарска опрема

14.06.2021.

Одлука о додели уговора о јавној набавци разне рачунарске опреме

_______________________________________________

01.06.2021.

Јавни позив за набавку рачунарске опреме

_______________________________________________

16.03.2021.

Одлука о додели уговора – исхрана ученика

_______________________________________________

25.02.2021.

Јавни позив за набавку исхране ученика

Обавештење о додели уговора за исхрану ученика

_______________________________________________

25.01.2021.

Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2021.годину

План јавних набавки са портала 2021

 

_______________________________________________

Обавештење о додели уговора – електрична енергија

Обавештење о додели уговора ел. енергија

_______________________________________________

Одлука о додели уговара – набавка електричне енергије 11.12.2020.

Одлука о додели уговора електрична енергија

_______________________________________________

Јавни позив за набавку елекричне енергије

Јавни позив за набавку електричне енергије

_______________________________________________

План јавних набавки за 2020.годину

Plan javnih nabavki

Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2020. годину

_______________________________________________

25.11.2020. године

Одлука о закупу дела школског простора

_______________________________________________

22.10.2020. године

Одлука о закупу

_______________________________________________

30.6.2020.године.

Одлуке о измени уговора о јавној набавци – екскурзије пети и шести разред

Одлука о измени уговора о јавној набавци – екскурзије пети разред

Одлука о измени уговора о јавној набавци – екскурзије шести разред

__________________________________________________

13.5. 2020.године

Одлука о наставку поступка спровођења конкурса 

__________________________________________________

2.4.2020.  године

План јавних набавки за 2020. годину

________________________________________________

19.3.2020. године

Одлука о прекиду свих радњи у спровођењу конкурса за пријем у радни однос на неодређено време

________________________________________________

27.2.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 06/19 –Услуга достављања припремљених оброка у школе

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 07/19 – Ужина за ученике

_____________________________________

19.1.2020. године

Одлука о закључивању оквирног споразума – Екскурзије и наставе у природи, ознака из ОРН 63516000 — услуге организације пуовања.

ОДЛУКА о додели уговора – Услуга достављања припремљених оброка у школу, ознака из ОРН 55524000 Услуга достављања припремљених оброка у школе.

ОДЛУКА о додели уговора – Ужина за ученике, ознака из ОРН 1580000 Разни прехрамбени производи.

_____________________________________

10.12.2019.године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 04/19РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ИЗМЕЊЕНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 04/19 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Деловодни број: 824/1 од 09.12.2019. године

______________________________________

19.11.2019. године

Одлука о закључивању оквирног споразума предмета јавне набавке : Настава у природи ученика од првог до четвртог разреда и екскурзија седмог и осмог разреда.

______________________________________

22.5.2019. године

Обавештење о закљученом уговору за обезбеђење

______________________________________

24.1.2019. годинe

План јавних набавки за 2019. годину

______________________________________

25.12.2018.године

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 04/18 ради закључења уговора за набавку добара –  достављање ужине за ученике

Измењени позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 04/18 ради закључења уговора за набавку добара –  достављање ужине за ученике

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА За поступак јавне набавке мале вредности – УЖИНА ЗА УЧЕНИКЕ ЈН бр. 04/18

______________________________________

30.10.2018.године

План  екскурзије осмог разреда по закљученом оквирном споразуму

______________________________________

22.10.2018.године

Одлука о закључивању оквирног споразума предмета јавне набавке : Настава у природи ученика од првог до четвртог разреда и екскурзија седмог и осмог разреда.

______________________________________

30.8.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

______________________________________

20.12.2017. године

ОДЛУКА о додели уговора Набавка електричне енергије

ОДЛУКА о додели уговора Ужина за ученике

______________________________________

12.12.2017.године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 06/17  РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Конкурсна документација

______________________________________

12.12.2017.године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 05/17  РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА –  ДОСТАВЉАЊЕ УЖИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ

КОНУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

______________________________________

27.10.2017. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 04/17 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВА У ПРИРОДИ

Конкурсна документација 4/17

______________________________________

29.9.2017. године

Набавка услуга организације и реализације екскурзије ученика 7. и 8. разреда:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 03/17

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  03/17

______________________________________

Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге достављања припремљених оброка у школу.

Обавештење о закљученом уговору 2/17

______________________________________

14.2.2017. године

Одлука о закључивању оквирног споразума предмета јавне набавке : Настава у природи ученика од првог до четвртог разреда,  ознака из ОРН 63516000

ОДЛУКА О  ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

______________________________________

13.01.2017. године

Отворени поступак јавне набавке је услуга организације и реализације наставе у природи ученика Основне школе „Драган Лукић“ .

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 01-17

______________________________________

29.12.2016. године

Поступак јавне набавке мале вредности број 04/16

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 04/16 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА –  ДОСТАВЉАЊЕ УЖИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 04/16

______________________________________

23.12.2017.године

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.годину

______________________________________

21.12.2016. године

Поступак јавне набавке мале вредности број 03/16 – набавка електричне енергије:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 03/16 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  03/16

______________________________________

Јавна набавка у отвореном поступку услуге достављања припремљених оброка у школу број ЈН 01/16

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 01/16

______________________________________

26.09.2016. године

НАБАВКА УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА СЕДМОГ И ОСМОГ РАЗРЕДА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 02/16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА