Кућни ред за родитеље

 

Кућни ред ОШ,,Драган Лукић”

Свака кућа има своја правила којих треба да се продржавају сви –  и гости и домаћини. Пред вама је Кућни ред наше школе. Прочитајте га, подсетите се и послушајте га да би нам свима у школи било добро, пријатно, безбедено.

Драги родитељи,

Надамо се да Вас можемо сматрати својим сарадницима на заједничком задатку успешног одрастања ваше деце, њиховог васпитања и образовања. Допринећете  бољем функционисању целокупног рада наше школе, безбедности своје деце, као и њиховом сигурнијем и безбрижнијем одрастању уколико:

– Редовно сарађујете са учитељем свог детета, разредним старешином, предметним наставницима и то на родитељским састанцима, по позиву и  у термину одржавања отворених врата;

– У непредвиђеним ситуацијама свој долазак најавите дежурном ученику  на портирници који ће Вас упутити до траженог наставника или стручног сарадника;

– Састанак код директора школе, помоћника директора, стручних сарадника (психолог, педагог, логопед) закажете унапред телефоном или преко секретара школе (осим у хитним ситуацијама);

– Благовремено (у року од 2 дана )обавестите учитеља или разредног старешину о разлозима одсуства свог детета из школе;

– Изостанке до 3 дана можете правдати лично, а свако дуже одсуство уз лекарско уверење;

– О сваком изостанку свог детета са наставе из породичних или неких других разлога(изузев болести) морате унапред обавестити учитеља , разредног старешину (изостанке до 3 дана одобрава одељенски старешина, за одсуство 4-10 дана пише се молба директору школе, а преко 10 дана Наставничком већу);

-Сва материјална дуговања Ваше деце према школи благовремено и у року регулишете;

-Уколико из било ког разлога дође до сукоба  Вас или Вашег детета, с једне стране и другог ученика, родитеља или било ког запосленог у школи, с друге стране,  проблем решавате мирним путем  уз помоћ запослених у школи (одељенски старешина, педагог, психолог,  помоћник директора,  директор).

 –Уколико доводите дете у школу, молимо Вас да не идете с дететом до учионице, него се поздравите с њим пред улазом у школу;

 – Децу, пре свега из безбедносних разлога, чекате испред школе, у школском дворишту или  евентуално, када су лоше временске прилике испод трема на улазу у школу;

Последње две тачке су изузетно важне јер су део посебног ПРОЈЕКТА БЕЗБЕДНОСТИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ,,ДРАГАН ЛУКИЋ”

КОДЕКС ОБЛАЧЕЊА

 – Запослени, као и ученици и родитељи, морају поштовати кодекс облачења. Забрањено је у школу долазити у:

– хеланкама, бермудама, папучама, мајицама на бретеле или с дубоким деколтеом;

 Извод из ПРОЈЕКТА БЕЗБЕДНОСТИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ,,ДРАГАН ЛУКИЋ”:

,,…Подстакнути низом ситуација које, у најмању руку, ремете ритам  и квалитет рада школе, а многе указују и на озбиљне недостатке  у ситему безбедности и представљају перманентну потенцијалну опасност по сигурност ученика и запослених.

  • ОГРАНИЧЕЊЕ УЛАСКА РОДИТЕЉА У ЗГРАДУ ШКОЛЕ

А) одлука Управе школе на УЛАЗУ 1 и 2  

Б) нумерисање и одређивање намене свим улазним вратима у школи:

УЛАЗ бр. 1 – глани улаз – само за запослене, странке и родитеље кад долазе на родитељске састанке,  отворена врата, заказане састанке;

УЛАЗ бр. 2  – улаз за ученике млађих разреда;

УЛАЗ бр.3 – улаз за ученике старијих разреда;

УЛАЗ бр.4 – врата код фискултурне сале која се отварају само за потребе одржавања часова физићког у дворишту школе;

Г) исцртавање    поља  с нумерама одељења млађих разреда у школском дворишту испред УЛАЗА бр. 2

Д) родитељи доводе своју децу у школско двориште на „зборно место“ њиховог одељења; учитељи 1. и 2. разреда силазе по своје ученике и уводе их до учионица пре почетка наставе и после великог одмора, као што их и изводе у двириште на почетку великог одмора и на крају наставе;

Ђ) ученици улазе у школу од 7 и 55 до 8, односно 13 и 55 и 14 сати (осим у случају редовног предчаса)….”