Кућни ред за ученике

Кућни ред ОШ,,Драган Лукић”

Свака кућа има своја правила којих треба да се продржавају сви –  и гости и домаћини. Пред вама је Кућни ред наше школе. Прочитајте га, подсетите се и послушајте га да би нам свима у школи било добро, пријатно, безбедено.

Драги ученици,

Због ваше личне безбедности, али и безбедности других, бољег и лепшег времена проведеног у школи наш КУЋНИ РЕД предвиђа да ви као ученици наше школе:
– Долазите у школу најкасније 10 минута пре почетка наставе;

– За улазак у школу користите искључиво улаз намењен ученицима;

– Не улазите у школску зграду пре звона за улазак и не шетате се кроз школу пре почетка својих часова да се не би ометали часови који су у току;

– Током наставе и одмора не напуштате круг школе;

– Током великог одмора не остајете у учоницама;

– Велики одмор проводите, у зависности од интересовања, потреба и временских прилика, у школском дворишту библиотеци, холу или трпезарији;

– Кад једном сиђете у приземље више се не враћате на спратове док траје велики одмор;

– Смете лоптом (ма које врсте и величине била) да се играте (добацујете, шутирате…) искључиво у школском дворишту;

– Током одмора не трчите кроз школске ходнике и не јурите низ степениште;

– Поштујете силажење и пењање степеништем увек ( својом) десном страном;

– Не бацате НИШТА са степеништа и гелендера (ни папир, а ,камоли књиге, патике, ,школске торбе…);

– Пре почетка првог часа остајете у холу школе до првог звона (8 и 20);

– Уколико морате да одете кући током наставе обратите се разредном старешини, стручним сарадницима (педагпг, психолог, библиотекар) или дежурном наставнику који ће пре него што вас пусти кући о томе телефонски обавестити ваше родитеље;

– Поштујете личност других ученика, запослених у школи и родитеља! Своје мишљење или незадовољство можете исказати бираним, уљудним речима. Тако ћете једноставно решити сваки неспоразум и са одраслима и са друговима;

-Залажете се за праведност, сарадњу, међусобно помагање и другарство у одељењу и школи; У школи је забрањен било који облик физичког, психичког-емоционалног, социјалног, сексуалног, електронског злостављања (омаловажавање, подцењивање, исмевање, претње, уцене, лагање, искоришћавање, одбацивање других.);

-Изненадите своје другове и сваки неспоразум решите тако што ћете први пружити руку помирења!

-Волите то што смо различити! Било би досадно да смо сви исто паметни и исто лепи;

– У школи (али ни ван ње)не изражавате националну, расну, верску или било какву другу нетрпељивост!

-Током наставе се не довикујете, препирете и шетате по учионици. Ко жели нешто да пита или саопшти, треба да подигне два прста.Ученик кога је наставник прозвао дужан је да устане, уколико наставник не захтева другачије;

– Да будете одговорни према својим обавезама!

– Пристојно се одевате и одржавате личну хигијену! Било каква навијачка обележја нису дозвољена у школи;

– Чувате имовину школе, као и чистоћу и леп изглед школских просторија и школског дворишта;

– Поштујете забрану:
* употребе мобилних телефона и других апарата којима се омета радна дисциплина у школи( искључите мобилни телефон, MP-3, MP-4, и друге сличне уређаје за време часа!)
Ако одлучите да у школу донесете скупоцене предмете, нека то буде на вашу одговорност. Уколико се оштете или изгубе не кривите друге.
(Школа није одговорна за нестанак ствари и новца ученика за време њиховог боравка у школи)

– Поштујте строгу забрану:

• ношења оружја или других опасних предмета и средстава, којима се може угрозити безбедност и здравље других ученика, запослених у школи, родитеља и других лица, или се може нанети материјална штета.
• употребе дувана, алкохола, наркотичких и других средстава, као и подстрекивања других лица на конзумирање истих.
• изазивања и/или учествовања у тучи.
• снимања и објављивања снимака без дозволе родитеља и директора школе.

–   КРЕТАЊЕ УЧЕНИКА КРОЗ ШКОЛУ (ХОДНИЦИ, СТЕПЕНИШТЕ)

А) Ученици старијих разреда улазе на УЛАЗ бр.3 и користе ИСКЉУЧИВО степениште које иде од тог улаза и десно главно степениште (гледано од зборнице);

Б) Сви ученици млађих разреда напуштају учионице током великог одмора (осим редара) и не враћају се у њих до краја одмора. Учитељи излазе из учионице тек када је сви ученици напусте водећи рачуна да су сви у јакнама, понели ужину…

В) Учитељи треба да поново уче своје ученике правилима понашања у школи, силазак и пењање уз степенице (инсистирати на организованом уласку и изласку из учионице (у реду, двоје по двоје), примереном кретању ученика кроз ходнике,без трчања и искључиво својом десном страном), а наставници ученике старијих разреда како да их чекају испред кабинета

  • ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ТОКОМ ЧАСОВА

А) ученици се НЕ СМЕЈУ ПУШТАТИ СА ЧАСА, осим у изузетним случајевима. Час траје 45 минута и ученици су за то време у учионицама и кабинетима и  не смеју се пуштати пре звона (ни када заврше рад писменог или контролног задатка).

Б) током часова ученици не једу, не пију и не шетају по учионици

  • КОДЕКС ОБЛАЧЕЊА

 – Запослени, као и ученици и родитељи, морају поштовати кодекс облачења. Забрањено је у школу долазити у:

– хеланкама, бермудама, папучама, мајицама на бретеле или с дубоким деколтеом;

  • ХИГИЈЕНА И УРЕДНОСТ УЧИОНИЦА су искључива одговорност учитеља и наставника који у њима држе часове; свако оштећење, непотребну нехигијену теткице пријављују Управи школе.

Извод из ПРОЈЕКТА БЕЗБЕДНОСТИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ,,ДРАГАН ЛУКИЋ”:

,,…Подстакнути низом ситуација које, у најмању руку, ремете ритам  и квалитет рада школе, а многе указују и на озбиљне недостатке  у ситему безбедности и представљају перманентну потенцијалну опасност по сигурност ученика и запослених.

  • ОГРАНИЧЕЊЕ УЛАСКА РОДИТЕЉА У ЗГРАДУ ШКОЛЕ

А) одлука Управе школе на УЛАЗУ 1 и 2  

Б) нумерисање и одређивање намене свим улазним вратима у школи:

УЛАЗ бр. 1 – глани улаз – само за запослене, странке и родитеље кад долазе на родитељске састанке,  отворена врата, заказане састанке;

УЛАЗ бр. 2  – улаз за ученике млађих разреда;

УЛАЗ бр.3 – улаз за ученике старијих разреда;

УЛАЗ бр.4 – врата код фискултурне сале која се отварају само за потребе одржавања часова физићког у дворишту школе;

Г) исцртавање    поља  с нумерама одељења млађих разреда у школском дворишту испред УЛАЗА бр. 2

Д) родитељи доводе своју децу у школско двориште на „зборно место“ њиховог одељења; учитељи 1. и 2. разреда силазе по своје ученике и уводе их до учионица пре почетка наставе и после великог одмора, као што их и изводе у двириште на почетку великог одмора и на крају наставе;

Ђ) ученици улазе у школу од 7 и 55 до 8, односно 13 и 55 и 14 сати (осим у случају редовног предчаса)….”